Serwis używa cookies
DOSKONALENIE  PODSTAW  PROGRAMOWYCH  KLUCZEM  DO  MODERNIZACJI  KSZTAŁCENIA  ZAWODOWEGO
ZADANIE
1
ZADANIE
2
ZADANIE
3
ZADANIE
4
ZADANIE
5
ZADANIE
6
ZADANIE
7
ZADANIE
8

Projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI, Priorytet III Wysoka jakość oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia

Realizację projektu Minister Edukacji Narodowej powierzył Krajowemu Ośrodkowi Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej decyzją nr UDA POKL 03.03.03-00-002108-00.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez modernizację i weryfikację podstaw programowych kształcenia w zawodach pod kątem ich dostosowania do wymogów gospodarki opartej na wiedzy oraz zgodnie z planowanymi zmianami programowymi i organizacyjnymi w kształceniu zawodowym.

czytaj dalej...